مهم ترين اتفاق زندگيه من آشنايي با يه دختر بود.دختري كه بيشتر از خودم و بيشتر از زندگيم دوسش

دارم,دخترى كه رسيدن به اون مهم ترين و قشنگ ترين آرزوى منه,دخترى كه حاضرم به خاطر با اون بودن همه

چيزمو بدم,دخترى كه اگه تو اوج ناراحتي باشم با خوشحاليه اون خوشحال ميشم و اگه شاد باشم با ناراحتيه

اون ناراحت ميشم و هيچ اتفاقي منو از ته دل خوشحال نميكنه,دختري كه بهترينارو برای

ميخوام,دختري كه بدون اون زندگيو با تمامه خوشياش نميخوام و زندگي واسم

ارزشي نداره,اگه اونو نداشته باشم زندگيمو نميخوام چون كه اون با ارزش ترين

چيزيه كه ميتونم داشته باشم و اگه دنيا اونو ازم بگيره يعني با ارزش ترين چيزو ازم

گرفته و اون موقع است كه تحمله موندن تو اين دنيا رو ندارم.اسمه اون دختر سوگند

ست.سوگند مهم ترين اتفاقه زندگيمه و بيشتر از هر چيزي تو دنيا دوسش دارم.

 

منبع : DOKHY ABANI PESAR BAHMANI |خانوم خوشکل من
برچسب ها : ترين ,دنيا ,دخترى ,بيشتر ,دختري ,ارزش ترين ,دوسش دارم